header
   
menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2563  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563  (11/05/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  (11/05/2564)
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมุถนนลูกรังบางส่วน หมู่ที่ 7  (11/05/2564)
  รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   (11/05/2564)
   
 
  
 
   
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 3/2564
  วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 2/2564
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดประชุมประชาคมแผนพ.ศ.2566-2570 ระดับตำบล
  แบบฟอร์มคำขอรับบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-service
  ออกเยี่ยมผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด และกักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน
  อบต.ดอนกลอย ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.