header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นยางสังเคราะห์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  (13/07/2563)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  (13/07/2563)
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  (13/07/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน  (08/07/2563)
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2562  (08/07/2563)
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (08/07/2563)
   
 
  
 
   
  นโยบายของผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต
  การประชุมวางแผนการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562
  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
  ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงธาติเวลา 8 นาฬิกา ทุกวันจันทร์
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอยประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.