header
   
Main menu
   หน้าหลัก
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง อบต.
   รายนามคณะผู้บริหาร
   สถานที่ท่องเที่ยว
   ผลิตภัณฑ์ตำบล
   กระดานเสวนา


กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา

   
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (18/03/2564)
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (18/03/2564)
  ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  (17/02/2564)
  ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  (10/02/2564)
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (25/11/2563)
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  (16/11/2563)
  1.ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564  (11/11/2563)
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564  (11/11/2563)
   
 
  
 
   
  วันที่ 31 มีนาคม 2564 อบต.ดอนกลอย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ตลาดบ้านแดง
  วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  อบต.ดอนกลอย สำรวจข้อมูลชุมชน 11 หมู่บ้าน
  วันที่ 10 มีนาคม 2564 อำเภอออกนิเทศติดตามงาน อบต.ดอนกลอย
  อบต.ดอนกลอย ทำกิจกรรมจิตอาสา
  วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนกลอย โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต.ดอนกลอย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ดอนกลอย โดยพร้อมเพรียงกัน
  อบต.ดอนกลอย ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนชาวบ้านหว้าน ม.3
ดูทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   
 
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.