header
   

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ได้มีการจัดประชุมหารือ ร่วมกับ อปพร. ประจำศูนย์ อบต.ดอนกลอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.