header
   

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พนักงาน ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ทาสีรั้วและป้อมยามประจำ อบต.ดอนกลอย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ดอนกลอย

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.