header
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15:00-16:30 น. ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.