header
   

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ฉีดวัคซีน โควิด-19 ยี่ห้อ AstraZeneca ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.