header
   

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิคมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์

   
109 ม.2 บ้านไทย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รหัส 41130
Copyright © 2014 All Right Reserved.